A wheelbarrow is sitting on a brick walkway.

Vanding

Ny sået græs/rullegræs bør generelt ikke kunstvandes på grund af risikoen for at vand, sammen med græsfrø, samles i lavninger og for at græsset ikke selv forsøger at finde vand, men forventer at bliver serviceret. Tillige giver kunstvanding jorden en hård skorpe der påvirker spiringen negativt. Men fugtighed i jorden er en forudsætning for at græsfrøene/rullegræs spirer, så skal der vandes i længerevarende tørre perioder, skal dette ske med fin forstøvning. Vandes der 1. gang skal dette gøres hele tiden indtil tørkeperioden er helt overstået.

Fremspring

Græsset fremspirer, afhængig af sort og fugtighed, efter 1-4 uger. En noget uens fremspiring kan sjældent undgås. Bare pletter kan evt. skyldes vandmangle eller at frøene er blæst væk. Evt. huller løses let i de øverste cm ned med en rive, hvorefter der ny sås.

Ukrudt

Det er helt normalt at der efter såning fremspirer en mængde ukrudtsarter sammen med græsset. De fleste er enårige arter der forsvinder i takt med at græsset vokser til og klippes. Enkelte større og aggressive arter kan luges væk i starten. En egentlig sprøjtning med ukrudtsmidler må tidligste foretages 3-4 måneder efter såning.

Gødskning

Når græsset er vel fremspiret og tæt i væksten stimuleres med en plænegødning, ca. 2,5 kg. Pr. 100 m². Herefter kan den årlige gødskning udføres som f.eks. 3 årlige gødskninger i april, juli og september, hvor der gives samme dosering af en plænegødning. Klippes græsset med opsamler, kan det øges til 5 gødskninger i vækstsæsonen.

Klipning

Græsset klippes 1. gang ved ca. 6 cm. græshøjde. Herefter klippes græsset efter behov. Ved ca. 5 cm højde klippes det ned til 3 cm eller kortere. Klip ikke mere end 1/3 af græshøjden i en klipning. I meget tørre perioder bør klippehøjden øges lidt.
Rullegræs er klippeklar 1. gang efter 8-12 dage, når græsset gror.

Vertikalskæring

Der må tidligst vertikalskæres efter 1. vækstsæson. Herefter udføres vertikalskæringer bedst i april/maj eller august/september.

Din lokale samarbejdspartner når du skal have anlagt ny have eller vedligeholdt grønne områder.

Kontakt os
A branch of a tree with green leaves.

Din lokale samarbejdspartner når du skal have anlagt ny have eller vedligeholdt grønne områder.

Vores ekspertise som anlægsgartner spænder bredt og vi klarer ikke kun traditionelt havearbejde, men kan f.eks. også lave havetegninger samt alle former for belægningsarbejde hertil, algerens mm.

Kontakt os nu på:

40 58 84 87

Ring og få en snak
med Torben Nielsen

40588487